بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شادلو’

شجره نامه و خلاصه ای از زندگی نامه ی سردار علی خان بگ باغچیقی بوغانلو

۵ اسفند ۱۳۹۱ ۱ دیدگاه
سردار علی خان بگ ایلخان بوغانلوخلاصه ای از زندگی نامه ی سردار علی خان بگ باغچیقی بوغانلو

كرد خراسان(كرمانج چامشگزگ) —> ايل بزرگ شاديلوي بجنورد —> ايل بوغانلو —> طایفه ی گرانلوی روستای باغچق —> حسین خان بزرگ —> سردار علی خان بگ باغچقی بوغانلو

سردار علی خان بگ باغچقی بوغانلو، خان طایفه ی گرانلوی باغچق و سردار و ایلخان ایل بوغانلو (بوقانلو یا باقانلو) و یکی از رجال شادیلوها در دربار قاجاریه بوده و از نزدیکان و اطرافیان و سرداران یارمحمد خان سهام الدوله(معروف به سردار مفخم، والی خراسان و بجنورد) و عزیزالله خان سهام الدوله (معروف به سردار معزز جانشین سردار مفخم) بوده است. ادامه ی نوشته