تماس با ما – Têkilî

۱۷ آبان ۱۳۹۵

برای تماس با مدیریت سایت الله مزار و ارسال مطلب، عکس و … از راه های زیر می توانید استفاده نمایید:

۱ – از طریق فرم تماس

فرم تماس با مدیریت سایت (کلیک کنید!)

(توجه: از طریق این فرم فقط پیام بدون فایل ضمیمه ارسال نمایید. فایل ارسال نمی شود. شما می توانید جهت ارسال فایل از طریق ایمیل زیر اقدام نمایید)

***

***

۲ – از طریق ارسال ایمیل

info@ellahmezar.ir

و

bqewiendam@gmail.com

تماس با مدیر سایت

۰۹۱۵۸۵۱۴۲۰۸

قوی اندام

دیدگاه ها مسدود است.