کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) در گود رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

برات قوی اندام – قوچان

مسابقات کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) «يادواره شهيد بابامحمد رستمي و شهداي بخش مرزي باجگيران» در تاریخ 15 اردیبهشت ماه در گود کشتی باچوخه روستای رهورد قوچان (Kurmancî = Qûçan, Rehverd) برگزار گردید. گود کشتی باچوخه رهورد خاستگاه پهلوانان چوخه کار و بنامی هم‌چون محمدعلی صحرائی، رمضان شکفته، قربانعلی کریمی، احمد شکفته، موسی‌الرضا رحمانی و بسیاری از پهلوانان دیگر از منطقه دولتخوانه است. در این دور از مسابقات چوخه کارانی از قوچان، باجگیران، درگز، چناران، فاروج، شیروان، اسفراین، بجنورد، نیشابور، مشهد، فریمان، تربت جام و همچنین از استان های مازندران، سمنان، همدان و تهران حضور داشتند که در وزن های 70 – 80 – 90 و سنگین وزن با هم به رقابت پرداختند. حضور انبوه علاقه مندان به این آئین فرهنگی باستانی کردهای خراسان از زن و مرد و پیر و جوان بسیار چشم گیر بود. نتایج این دور از مسابقات به شرح زیر است:


در وزن 70 کیلوگرم رضا علی زاده از اسفراین، مهدی فیضی از قوچان و ابراهیم ولیان از اسفراین به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب نمودند.
در وزن 80 کیلوگرم آقایان حسین اکبری از اسفراین، حسین بارویی از مشهد، حمید بهاوسقلی از قوچان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.
در وزن 90کیلوگرم وحید رحمانی از قوچان، محمد تیموری از تربت جام و جعفر یونسی از قوچان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
نفرات برتر سنگین وزن هم به ترتیب حمید جعفرزاده از چناران، ناصر صحرائی از قوچان و مسلم نوری از شیروان اعلام شدند.

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) – روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) – روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) – روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) – روستای رهورد قوچان

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) - روستای رهورد قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) در گود رهورد قوچان - عکس: انجمن عکس قوچان شمال خراسان-خراسان شمالی-کشتی باچوخه-کُشتی کُردی -کُشتی باچوخه-کُشنی-کردهای کرمانج شمال خراسان-قوچان-شیروان-اسفراین-نیشابور-بجنورد-فاروج-مشهد-درگز-باجگیران-کلات-لایین-چناران-آشخانه- کوشنی-ورزش محلی شمال خراسان-کشتی کردی Kuşnî - Kurdên (Kurmancên Bakûra Xorasanê)-Xorasana Bakûr-Xorasana Jûrîn- - Qûçan-şîrwan-Bacgîran-Aşxane-Bijnûrt-Farûc-çinaran-Deregez-Laêîn-Kelat-Meşhed-Nêşabûr-Isferaiyn-Mane Similqan Quchan-Shirvan-Bujnord-Farouj-Chenaran-Esfarayen-Ashkhaneh-Mashhad-Daragaz-Kalat-Laeen-Bajgiran-Kurdish Wrestle-Khorasan-North of Khorasan-North Khorasan-koshti Ba Choukheh – Choukheh -

کُشنی Kuşnî (کشتی باچوخه) در گود رهورد قوچان – عکس: انجمن عکس قوچان

سایر مطالب مرتبط:

 1. محمد جواد جامی
  ۲۵ آبان ۱۳۹۱ در ۰۹:۳۱ | #1

  سلام به همه دوستان باعث افتخار باشیم تابرای همیشه نام کرد به نیکی بر زبانها باشد
  سا کل حواله خاآرزوی موفقیت دکمه یاعلی

 2. حسین
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۱۵:۳۲ | #2

  واقعا زیبا بود.
  ممنون از زحماتتون

 3. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۱۲:۰۲ | #3

  با سلام
  از پوشش خبری مناسب شما برادر بزرگوار کمال تقدیر و تشکر را داریم.
  با آرزوی موفقیت.

 4. ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ۱۱:۳۸ | #4

  عکسها بسیار زیبا و گویا بود.
  موفق باشی