خانه > * ادبیات - Wêje - وێژه > Em mestê wan gotinan in ku me hîn neanîne zimên

Em mestê wan gotinan in ku me hîn neanîne zimên

Em mestê wan gotinan in ku me hîn neanîne zimên!
Mestê ramûsanên ku me hîn nestandine!
Mestê rojên ku hîn nehatine,
Mestê azadiya ku me dixwest!
Mestê azadiya ku hêdî hêdî bi dest dixin
Ala xwe bilind ke da sîleyê li rûyê bê xîne

Heta kûsî jî dema bizanin ku da terin
Wê zûtir ji kêrûşkan bigihên!

#Yanîs_Rîstos (Yiannis Ritsos)

Wergêr: #Berat_Qewîendam