خانه > * ادبیات - Wêje - وێژه > Hêza ku ez dixwazim

Hêza ku ez dixwazim

Hêza ku ez dixwazim ne ew hêz e ku pê bi ser kevim an derdim. Ez li dû dîwarekî nînim ku pêşî li hêz û qaweta ji derve bigire. Tişta ez dixwazim hêzeka wisa ye ku bikare qaweta derveyî ber bi xwe va bikêşe û bi wê xwe ragire. Hêza ku bikare bêdengiya her tiştî tamil bike; Zilm û bêdadî, rebentî, xem û keser, şaşitî û tênegihîştin.

#Kafka_Li_Perravê

#Haruki_Murakami

#Berat_Qewîendam