Otobûs

Otobûs

Jinik li otobûsê niştiye û çîrokekê li ser jinekê dixwîne ku li ser kursiya otobûsekê rûniştiye û çîrokan dixwîne. Wê çaxê serê xwe radike û dibîne ew bixwe heman jina li nav otobûsê ye ku pirtûkeka çîrokan dixwîne.
Çiqasî bixwe ra fikir dikir nedihate bîrê ku li  otobûsê niştibe; Jixwe jiyana wê wisa bû ku nema siwarî otobûsê dibû.
Lê çiqasî difikirî nedihate bîrê ku jiyana wê çawa bû ku siwarî otobûsê nedibû… !

#Bruce_Holland_Rogers (Nivîskarê amerîkî)

Wergêr: #Berat_Qewîendam