خانه > عمومی > Zerdeştî visa got

Zerdeştî visa got

چنین گفت زرتشتJiyan; Kaniya bexteweriyê ye.
Lêbelê ji ber ku mirovên pîs û bêfedî jî avê vedixwin, çemekî jehrî ye!

Ji her tiştê pak hez dikim.
Lê kêfa min ji dîtina dev û bêvilên fire nayê !
Ev nîşana tîtîya yên nepak e!

Zerdeştî visa got

Frêdrîş Nîçe

Wergêr: Berat Qewîendam