خانه > * ادبیات - Wêje - وێژه > Çima helbestekê li ser welêt nabêjî

Çima helbestekê li ser welêt nabêjî

Her cara
Ku min helbestek li ser te got
Gelê min ez dam ber lomeyan!
Ku “Çima helbestekê li ser welêt nabêjî !?”
Gelo ma jin tiştek bilî Welêt e…?

#Nezar_Qebanî

Wergêr: #Berat_Qewîendam

____________________________

هر بار
که ‌ترانه ای ‌برایت سرودم
قومم‌ بر من تاختند!
که چرا برای میهن شعری نمی‌سرایی؟
و آیا زن چیزی‌ به جز‌ وطن است…؟

#نزار_قبانی

 

ترجمه به کُرمانجی: برات قوی اندام