Ji min dipirsin

Ji min dipirsin:
Rengê esmên çî ye ?
Kesk
Sor
Zer
Şîn
An Reşûşîn?
Dibêjime wan
Bila pirsa xwe ji te bipirsin
Ji ber esmanê min tu yî .

Wergerandineke azad ji ser helbesta Sead el Sebah

Wergêr: Berat Qewîendam

از من می پرسند
آسمان چه رنگی است ؟
آبى
سرخ
کبود ؟
من از آنها می خواهم
سوالشان را از تو بپرسند
برای اینکه آسمان من تویی .

 سعاد الصباح؛ شاعر کویتی

ترجمه به کُرمانجی: برات قوی اندام