خانه > بخشی ها - Bexşî > بغض و دل پُر «رمضان بردری»

بغض و دل پُر «رمضان بردری»

رمضان بردری و ...برات قوی اندام

“دوستان از من لذت می بردند و من هم از اونها؛ با هم دوران ها گذروندیم؛ پس چرا مُردیم و از هم دور افتادیم … وقتی دستم به این سیم ها می رسید، دیگه این سیم ها بودند که صحبت می کردند، من چیزی نمی گفتم، … برو پسرم، خیر پیش”

این چند جمله ای است که توانستم از این ویدئو پیاده کنم.
این ویدئو اخیرا از رمضان بردری پیر دوتارزن سرحدی منتشر شده. بخشی خوش پنجه ای که مردم شمال خراسان به ویژه کُردها نوای دوتار وی را زیاد شنیده اند و سالیان سال است چه مجلس ها که با پنجه های او به جوش آمده اند.
رمضان اکنون ۸۹ سال سن دارد و در روستای مرزی «بَردَر» باجگیران (قوچان) ساکن است.

همه چیز از فیلم پیداست؛ آپو رمضان خسته است؛ دلش پُر است؛ بغض در گلو دارد؛ گویا دیگر دوتار هم نمی تواند این بغض رمضان را خالی کند. درد آنقدر سنگین است که غرور این کُرد سرحدی را هم در هم شکسته است.

این سرنوشت خیلی از هنرمندان و زحمت کشان فرهنگ ماست که در این رقابت و هیاهوی هنر و موسیقی ماشینی و زرق و برق جشن ها و عروسی ها و هنرمندنمایی ها از یادها رفته اند. آنها قربانی شدند، چون مجالس دوتار آنها جایی برای خودنمایی لُمپن ها و گردن کلفت های بی مغز ملت ما نبود. تنهایی، دردِ نان و … راستی ما خیلی قدرنشناسیم

سپاس از آقای “کیوان میرزازاده” بابت تهیه این ویدئو

دانلود ویدئو