خانه > * ادبیات - Wêje - وێژه > می خواهم عاشق شوم …Dixwazim bibim evîndar

می خواهم عاشق شوم …Dixwazim bibim evîndar

Dixwazim bibim evîndar…
da ku cehanê bikim pirtexal
Û tavê
bikim fanûseke ji tuncê

Dixwazim bibim evîndar…
da ku dawî li polîs,
sînor,
ala,
ziman,
reng,
û nijadan bînim

Delala min,
Dixwazim tenê rojekê
dinyayê rêve bibim
û Komara Hestan ava bikim.

 Nezar Qebanî

Wergêr: Berat Qewîendam

می خواهم عاشق شوم …
تا دنیا را تبدیل به پرتقال کنم
و آفتاب را بدل به
فانوسی برنجی
می خواهم عاشق شوم …
تا پایان دهم
پلیس را… مرزها را… بیرق ها را
زبان ها را… رنگ ها را… نژادها را

محبوب من،
می خواهم تنها برای یک روز
دنیا را بگردانم
تا جمهوری احساس را بنا کنم.

 نزار قبانی