Evîna te / Şêrko Bêkes

Evîna teEvîna te,
Saetek li şev û rojê zêde kir,
Saetê Bîst û pêncan!

Evîna te,
Rojeke din li rojên hefteyê zêde kir,
Roja heştan!

Evîna te,
Meheke din li mehên salê zêde kir,
Meha sêzdehm!

Evîna te,
Demsaleke din li çar demsalan zêde kir,
Desmsala pêncan!

Va ye
Evîna te
Visa cûreke jiyanê daye min
Ku saetek û rojek
Û mehek û salekê
Zêdetir ji ya hemî evîndaran e.

Şêrko Bêkes

Wergêr: Berat Qewîendam