Delala nav delalan!

Nezar QebanîŞirîna min!
Delala nav delalan!
Ez xema te nebînim

Heta wê gavê ku
Di nava peyv û helbestên min da hebî
Dibe ku di nav salan da herî


Di nav rûpelên min da
Tu yê hertim ciwan û xweşik bimînî…

*Wergerandineke azad ji ser helbesta #Nezar Qebanî

Wergêr: Berat Qewîendam

Nezar Qebanî