Xade Seman

Xade SemanBerboriya xwe tine dihesibînim,
Ji rewşa xwe ya niha hez nakim!

Êdî ez berê xwe bidim ku da?!
Eger qedera min
Çavên te nebin…

#Xade Seman

Wergêr: Berat Qewîendam