Mîrat

Şêrko BêkesMîrat

Ku kewek bimire
Li pey xwe
Dengê çend kakirkakiran
Ji çî ra
Cî dihêle.

Ku mêşhingivînek bimire
Li pey xwe
Şirîniya çend ramûsanan
Ji bêx ra
Cî dihêle.

Ku tawûsek bimire
Li pey xwe
Hindek pûrtikên rengîn
Bo nav guldankê
Cî dihêle.

Ku xezalek bimire
Li pey xwe
Miskê
Cî dihêle

Ku ez bimirim
Li pey xwe
Hinek helbestên xweşik û ciwan
Ji bo we
Û
Ji bo Kurdistanê
Cî dihêlim.

#Şêrko Bêkes

Wergerandinek azad ji #Kurdiya_Soranî;

Wergêr: Berat Qewîendam