Pablo Nêrûda

Pablo NêrûdaVê gavê
Tenê dixwazim
Ku min hemêz bikî,
Tevgerek bi kevntiya mirovahiyê bi xwe ku wateya wê herî seratir ji têkiliya du bedenan e…
Hemêzkirin
Yanê
Ez te wek gefekê nabînim,
Yanê natirsim ku wiqes nêzikî te bim,
Yanê
Dikarim hêsa bim,
Yanê
Di mala xwe da
Xwe ewleh his dikim
Û li kêleka kesekê me ku hestên min têdigihêje…
Dibêjim her carê ku em kesekê bi germî hemêz dikin,
Rojek li temenê me zêde dibe!

Loma
Êdî dereng neke,
û
Min Bi germî hemêz bike!

Pablo Nêrûda

Werger: Berat Qewîendam