Germahî

Germahî yanê
Destên te,
Nefesên te,
Hemêza te…!

Tu baweriya min bi rojê ra tine!!!

Wergêr: Berat Qewîendam