Evîndar

Alpaçîno:Alpaçîno:
Gelo heta niha bûyî evîndar?
Dênîro:
Ez 20 salî bûm ku bi qasî ۳۰ çirkeyan bûm evîndar
Alpaçîno:
Niha çi?
Dênîro:
Ev 30 sal in ku li wan 30 çirkeyan difikirim…

Wergêr: Berat Qewîendam