Min gazî biharê bike ; Lorka Sibîtî Heyder

Lorka Sibîtî HeyderMin gazî bike
Bo serhildana bedena xwe,
Û ramanên xwe yên bilind.

Min gazî bike
Bo bajarekî ku
Jin têda tinebin
Tenê ez bim
Û
Bejna te ya bilind.

Min gazî biharê bike
Bihara hemêza xwe…

#Lorka_Sibîtî_Heyder

Wergêr (Tev guhertinên biçûk):

#Berat_Qewîendam