Hêstir razek e ; Ehmed Şamlû

Ehmed ŞamlûHêstir razek e
Bişirîn razek e
Evîn razek e
Hêstira wê şevê bişirîna evîna min bû

Ez ne çîrok im ku min vebêjî
Ez ne awaz im ku min bistirî
Ez ne deng im ku min bibihêzî
An tişteke wisa ku bibînî
An tiştek wisa ku bizanî
Ez derdekî hevpar im,
Min biqêre

Dar bi daristanê ra diaxive
Giya bi çolê ra
Stêrk bi kakeşanê ra
Û
Ez bi te ra diaxivim
Navê xwe ji min ra bêje
Destê xwe bide destê min
Gotina xwe bi min ra bêje
Dilê xwe bide min

Min kokên te fehm kirine
Min bi lêvên te tev hemî lêvan axiviye
Destên te nas dikim
Ez di xewleya ronî da,
Ji bo xatirê zindiyan tev te gîriyame
Û di goristanên tarî da,
Min tev te awazên herî xweşik xwendine
Çimku miriyên vê salê zindiyên herî evîndar bûne

Destê xwe bide destê min
Destê te nas dikim
Ey kesê ku dereng hatî fehmkirin,
Ez bi te ra diaxivim
Weke ewrê ku bi bahozê ra diaxive
Weke giyayê ku bi çolê ra
Weke baranê ku bi deryayê ra
Weke balindeyê ku bi biharê ra
Weke darê ku bi daristanê ra
Çimku ku min kokên te fehm kirine
Çimku dengê min dengê te nas dike

#Ehmed_Şamlû

Wergêr: #Berat_Qewîendam