Dinivîsim ; Nezar Qebanî

Dinivîsim ; Nezar QebanîDinivîsim
Ta jinan ji hucreyên zordariyê
Ji bajarên mirî
Ji parêzgehên koletiyê
Ji rojên bêkêf û xweşî
Û sar û wekhev
Bifilitînim…

Dinivîsim
Ta jina ku jê hez dikim
Ji bajarê bêhelbest
Bajarê Bêevîn
Bajarê kul û keserê
Bifilitînim…

Dinivîsim
Ta ji wê ewreke gurr û tijî çêbikim.

Tenê jin û nivîsîn e
Ku me ji mirinê difilitîne.

Nezar Qebanî

Wergêr: Berat Qewîendam