Bêdadî

Pirîcaran ji ber viya ku bêdadî zêde û li pey hev diqewime, şûna dad û edaletê digire.

#Bêrtûlt_Brêşt

بی عدالتی اغلب به این جهت که خیلی مکرر اتفاق می افتد شخصیت عدالت به خود می گیرد.

#برتولت_برشت