خانه > * ادبیات - Wêje - وێژه > Mirovên ku ramanên xwe nebêjin, kole ne

Mirovên ku ramanên xwe nebêjin, kole ne

‘انسان هایی که اندیشه و باورهای خود را به زبان نیاورند، برده اند’

 

“Mirovên ku ramanên xwe nebêjin, kole ne”

Euirpides