Xwestin

Xwestin

Odeyekê çirayek xwest
Çirayê maseyek
Maseyê defterek
Defterê pênûsek
Pênûsê dest û lep
Lepan jî
Azadî xwest

#Şêrko_Bêkes
Pirtêka Barana Helbestê

 

 

#شعر
خواستن

اتاقی چراغی خواست
چراغ میزی
میز دفتری
دفتر قلمی
قلم دستی
و دست
… آزادی را

#شیرکو_بیکس

ترجمه: #برات_قوی_اندام