Azadî

Azadî Azadî ne ev e ku mêrek helwêsteke siyasî bigire ber xwe û kesek li hember wî nesekine…
Azadî ev e ku jinek baweriya xwe li bara evînê bîne zimên û kesek wê nekuje …

Sead Sebah

Wergêr: Berat Qewîendam

‌آزادی این نیست
که مرد نظرش را
درباره سیاست بگوید و کسی
بہ او اعتراض نکند
آزادی این است
که زن
عقیده اش را
درباره ی عشق بگوید
وکسی او را نکشد …

سعاد الصباح