Li qehwexanê

Murîd BerxûsîLi qehwexanê
Helbesvanekî tiştek dinivîsî…

Pîrikekê bi xwe ra got:
Ji diya xwe ra namê dinivîse…

Keçeke ciwan bi xwe ra got:
Ji bo evîndara xwe dinivîse…

Zarokekî bi xwe ra got:
Nîgareyekê dikişîne…

Bazirganekî bi xwe ra got:
Plana danûstandinekê dadirêje…

Geştyarekî bi xwe ra got:
Deynên xwe dihêjmire

Û ajanê veşartî
Hêdî û bêdeng
Ber bi helbestvên va pêngav rakir…

Murîd Berxûsî

Wergerandina (Ji erebî bo Farsî):
Mûsa Bîdec

Wergêr (ji farsî):  #Berat_Qewîendam

ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻋﺮﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ..

ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ..

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻟﺒﺮﺵ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ..

ﮐﻮﺩﮐﯽ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ..

ﺗﺎﺟﺮﯼ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺟﻮﺵ ﻣﯽﺩﻫﺪ ..

ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﯼ ﮔﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩ
ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻤﺎﺭﺩ ..

ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭ ِ ﻣﺨﻔﯽ
ﺁﻫﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ِ ﺍﻭ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ . . . .

« ﻣﺮﯾﺪ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﯽ»