Muşkil kar e karê dil

Muşkil kar e karê dilMuşkil kar e karê dil

Xelko le min eyb megrin, muşkil kar e karê dil

Çel qeter nêr û meya, nakişînin barê dil

Je meşriq tay le mexrib, deşewiti arê dil

Tu derya û deryaçe, xeva nake arê dil

Bêçare û aware, bêqerar im je dest dil

Îro le dunyay fanî, xwar û zar im je dest dil

‘alem giştî tendurust, ez bêmar im je dest dil

Êşqê malê min danî, giriftar im je dest dil

Je milkê xwa derweder, elferar im je dest dil

Xwar û zar û bêqerar, gunekar im je dest dil

We serê pirr meşiqet, we dilê pirr we cûş im

We cêgerê sûxite, we lefzê pirr xurûş im

Ne duya û axêret, dayêm mest û medhûş im

We nadanê bêkemal, çimanê hemaqûş im

Pabendê qol û qerar, ustuxar im je dest dil

Qedrê xwa ez nizanim, le nav hemtûş û heval

Renc e û zarî dekem, bêhûde eql û kemal

Weqes munacat dekem, zimanê min dewi lal

Carê aram nagirim, tune furset û mecal

Bê huqûq û bê qerîn, eşkbar im je dest dil

Ser we bela we şûr im, je eyamê xizanî

Tu xêr û behre nedî, je dewranê cewanî

Dayêm bi uftadegî, bi medh û senaxanî

Ger canê xwa qurwan kem, kes qedrê min nizanî

Bê ‘ehd û şert û pyyman, giriftar im, je dest dil

***

Ne min bav e ne bira, ne min ser û saman e

Ne min eql û ne min hûş, ne min dîn û îman e

Ne min sewr û ne taqet, ne min şûn û mekan e

Le elacê derdê min, peyda nawi derman e

Şekayetê min pirr e, erzdar im je dest dil

***

Mêylê min tune le ‘êlm, dayêm le ehlê saz e

We ademê nadan ra, çere bûme hemraz e

Cunûnê min bê hesaw, işqê min bê endaze

Mumin im lakin durust, ne rojî û nemaz e

Le dergahê Xudawend, gunehkar im je dest dil

Eger asmanê Xwedê giştî kaxazê zer wi

Serdirextê cihanê we qelemê duser wi

Giştî kaniyêne dinê mirekew û cewher wi

Nê nivîsîn derdê dil, meger je heq nezer wi

Xwedê le dinyayê fanî xwar û zar im je dest dil

Şevaro ez degerim, dutarê min Zikrê yar

Sayîlek sergerdan im, le min nakevi qerar

Mest û medhûş dexwînim, le her hengî bulbulwar

Je işqê mulwarîyê, risva bûme aşikar

Şekayetê min pirr e, daxdar im je dest dil

***

Bejna min û qeda min, hem hêykel û hem endam

Reg we reg lî nazil bû, derd û bela je eyam

Giştî belawê dunyê, le du kes kirin meqam

Evel sewa Eyob û, duyem Ceferqulî nam

Barêlaha tu zanî, beladar im je dest dil

***

Je Xudawend nida hat, ey bendeyî serweşûr

Le ba her namehremî, derdê dil meke zuhûr

Çere bikem je dest dil, le min nemaye hedûr

Royeke xweş min nedî, je dest wî dilî nacûr

Barêlaha mubînî, giriftar im je dest dil

***

Je dest dilî serweşûr, gulrengî min bû rencûr

Le serê min nema hoş, le çavê min nema nûr

Bejna min bûye kewan, je dilê min çû hedûr

Ceferqulî bay daye, je dest dil rahê sebûr

Ya Elî can edrêknî, xwar û zar im je dest dil

***

Her çar feslê salê çûn, royekê nebûm dilşad

Bulbulwar le ser gulan, şeva ro dekem feryad

Bêsemer û bêbehre, ‘umrê min çûye ber bad

Ceferqulî Zengilî, dayêm dekişînî dad

UStuxar û gunehkar, bêqerar im je dest dil

***

Ey Xaliqê bêhemta, ey nûr je te bûye nûr

Ceferqulî bêçare, je dest dil bûye mehcûr

Sewa Mulwariyê ra, le wî nakevi hedûr

Çi dil hewû le Ferhad, je şîrînê xwe bû dûr

Aware we dû yarê, elferar im je dest dil

***

Dil şem’eke heremê, ez le dorê perwane

Bûye xerîdarê can, kirme dilî dîvane

Bejna minî çu nêyze, tey kir bûye kewan e

Le defterê zemanê, ez kirime efsane

Nam erzê xwe we kê kem, erzdar im je dest dil

***

Ceferqulî tu bes ke, nawi hekayet temam

We fekê û dutarê, mebir we dû hev meqam

Durfiroşî efsos ku, xerîdar, te kir bednam

Dest bavi dawê Xwadê, hînga diyanzde îmam

Bêj Xwedêwo dewînî, şermsar im je dest dil

***

Ji Dîwana Ceferqulî Zegilî – Helbestvan û edîbê kurmanc ê Xorasanî

Berhevkar: Kelîmullah Tewehudî Kanîmal – Tîrmeha 2002`an

Muşkil kar e karê dil

  1. علی اسکندری
    ۷ بهمن ۱۳۹۴ در ۰۰:۴۳ | #1

    لطفا سی دی کرمانجی به ادرسم بفرستید من عاشق لهجه کردی هستم.از طریق پست الکترونیک مکاتبه شود.سپاس

  2. کرمانج خراسان
    ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ۰۰:۰۲ | #2

    Durûd le te pirr rind e.