خانه > داستان - چۆرک - Çorik > Qirik û Tawûs – Husêyn Qurbanpûr – Şîrwan

Qirik û Tawûs – Husêyn Qurbanpûr – Şîrwan

Qirik û Tawûs - Husêyn Qurbanpûr - Şîrwan Qirik û Tawûs

Wergerandina ji farsî: Husêyn Qurbanpûr – Şîrwan

Qirikê ku li ser çol û çiyan digeriya, rokê li bin piyên xwe li ser erdê teyreke bedew dît, loma şa bû û li cem wê daket û jê pirs kir teyrê bedew tu kî yî û li vir çi dikî?

Wê teyra bedew gotê: Ez tawûs im, li daristan û cengelên Hindustanê dijîm, lê eva çend roj in ku hatime vê deşt û çola bedew û balkêş.

Qirik pirs kir: Hêlîna te li ku ye?

Tawûsê dareke bilind nîşanî da û got: Hêlîna min li ser wê ye û çêlikên (cocikên) jî di nav wê da ne.

Qirikê jî dara merxê nîşan da û gotê: hêlîna min jî li ser wê ye û cocikên min têda ne û ez hatime ji wan re xwarekê bibem.

Tawûsê got: Xweziya em li cem hevdu bijiyana, hevaltî herdem û her cih.

Qirikê got: çawa dibe teyreke wekî min li kêleka teyreke mîna te bijî? Eva heyf nine?

Tawûsê qanatên xwe li hev xistin û got: Heke hez dikî rabe.

Qirikê êdî tişt negot û bi tawûsê çûn hêlîna wê . dema hêlîna mezin û bedew a tawûsê û cocikên bedew ên wê dîtin dît, ecêb girtî ma.

Tawêsê gotê: Vira her wek hêlîna xwe bizane û her cocikên xwe werîne vira da bi cocikên min bibin heval.

Qirikê du, sê caran hat û çû ta ku gişt zarokên xwe gihandine hêlîna tawûsê. Paşê Qirikê gote Tawûsê nika em çi bikn?

Tawûsê got hinek xwarek li hêlîna min de heye tu wan bide cocikan, ez ê herim hinekî xwarekê peyda kim, êdî em her du bi hev re ji hêlînê dûr nakevim, bila yek ji me bimîne.

Qirikê got: Bila, dema tu vegeriyayî, ez ê herim dû xwarekê, niha bibêje xwarekê bidim kijan cocikê?

Tawûs keniya û got: Tu bi xwe baş dizanî, ji her kîjan ku hez dikî xwarekê bide wê.

Qirikê got: Eva ku nabe, bi rastî nizanim xwarekê bidim kîjan.

Tawûsê got: Xwarekê bide wê cocikê ku ji hemûyan bedewtir be.

Qirikê got: Nika dilê min hêsa bû, êdî dikarî herî!

Tawûs ji bo peyda kirina xwarekê çû, cocik bi hev re lîstin û piştî midihekê xwarek ji qirikê xwestin. Qirikê gote wan hiş bin ez nikarim vê xwareka kêm bidim we hemûyan, ez ê xwarekê bidim cocika bedewtir, demekê berê xwe da cocikên tawûsê û yên xwe, vêca rabû çend mêweyên ku li aliyekê hêlîn bûn hûr kirin û hêdî hêdî dan cocikên xwe. Dema tawûs vegeriya cocikên wê ji birçiyan qirîna, tawûsê gote wan çi bûye? Karek nekin mêvanê me here. Hûn çi dixwazin? Hemûyan bilind bilind gotin ku em birçî ne.

Qirikê jî got: tifalan rast dibêjin, çûnku tişt nexwarine.

Tawûsê got: Ma te xwarek nedaye cocikên min?

Qirikê got: Ne wele ma te negot xwarekê bidim cocikên bedewtir, Ji xwe Qirik ti kes bedewtir ji cocikên xwe nabîne.

Her kes wer difikire ku tiştên wî ji yên din baştir û bedewtir e, her çend ku kirêt jî bibe. Vê meselê li bara wan cûre mirovan dibêjin.