خانه > روستاها و شهرها - Gund û Bajar, طبیعت - Xweza - خوه‌زا > روستای کرمانج نشین زردکش (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین زردکش (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین زردکش (عمارلو – رودبار)
  1. عطاالاه اولادی
    ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۴ | #1

    سلام.درخصوص سکنه روستای زردکش که زبان ولهجه آنان راکرمانجی معرفی کرده اند .صحت نداردوبنا به روایات واسنادتاریخی معتبر وموثق در دوران سلطنت قاجار وحکمرانی آقامحمدخان قاجار حدود ۴۰۰خانواده تحت سرپرستی شخصی بنام خلف از ولایات اطراف لرستان وکردستان بنام لکستان به دره لوشان بنابه دلایلی سیاسی کوچانده شده اند که همگی به لهجه کردی لکی تکلم میکنند ضمنا سنگ مزارفرزندان خلف نیز درقبرستان روستاجوارامامزاده طاهردیده میشود