خانه > * عکس - Wêne - وێنه > Bi wêne: Herêma kurdnişîna Rûdbarê li bakûrê Îranê

Bi wêne: Herêma kurdnişîna Rûdbarê li bakûrê Îranê

منطقه ی کُردنشین خورگام و عمارلوی استان گیلانWêneyên xweşik û bedew ji herêma kurnişîna Rûdbarê li parêzgeha Gîlanê li bakûrê Îranê.

Hûn dikarin li vê barê zêdetir li vê nîşanê bixwînin: (Raporek li ser kurdên li bakûrê Îranê; kurmancên amarî li Rûdbarê)

تصاویری از مناطق کُردنشین شهرستان رودبار در استان گیلان؛ شمال ایران.

آگاهی زیادتر در این باره را در این آدرس بخوانید (گزارشی از کُردهای استان گیلان؛ کُرمانج های آمارلوی رودبار)

تصاویر را در ادامه ی مطلب ببینید

 ***

***

تصاویر به غیر از چند تصویر آخر از سایت ها و وبلاگ های مختلف برداشت شده اند.

برات قوی اندام

Berat Qewî Endam

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

روستای گلنگش Gundê Gelingeşê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

روستای طالکوه Gundê Talkûhê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

عکسی قدیمی از روستای اسطلح کوه

Wêneyeke qedîmî ji gundê Istelkûhê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

روستای گوفل در بخش خورگام شهرستان رودبار

Gundê Gofulê li beşa Xorgama Rûdbarê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

روستای گلنگش Gundê gelingeşê

 

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêجغرافیایی منطقه ی کُردنشین خورگام و عمارلوی استان گیلان

 نقشه مناطق کُردنشین شهرستان رودبار  Nexşeya deverên kurdnişîn ên şaristana Rûdbarê

 نقشه مناطق کُردنشین شهرستان رودبار

Nexşeya deverên kurdnişîn ên şaristana Rûdbarê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

عکسی از روستای ناش

Wêneyek qedîmî ji gundê Naşê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

خرابی های زلزله در روستای ناش – خرداد ماه ۱۳۶۹

Kavilên ji ber erdhejê li gundê Naşê – Hezîrana sala 1995’an

 

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

خرابی های زلزله در روستای ناش – خرداد ماه ۱۳۶۹

Kavilên ji ber erdhejê li gundê Naşê – Hezîrana sala 1995’an

راه دسترسی به قله ی دَرفَک

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

روستای سیبن – بخش خورگام

Gundê Sîbinê – Beşa Xorgamê

جغرافیایی منطقه ی کُردنشین خورگام و عمارلوی استان گیلان

 نقشه مناطق کُردنشین شهرستان رودبار

Nexşeya deverên kurdnişîn ên şaristana Rûdbarê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêمناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêگزارشی از کُردهای شمال ایران؛ کُرمانج های آمارلوی رودبار

 

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêمنطقه ی کُردنشین خورگام و عمارلوی استان گیلان

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêمناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

منطقه ی خورگام مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranêمناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

 

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

مناطق کُردنشین (کُرمانج نشین) در منطقه ی رودبار (خورگام، عمارلو) در استان گیلان Cî û deverên lurdnişîn li Rûdbara bakûrê Îranê

 

تصاویر به غیر از چند تصویر آخر از سایت ها و وبلاگ های مختلف برداشت شده اند.

برات قوی اندام

***

***

***

در همین رابطه:

 

عوامل مؤثر بر شکل گیری و استمرار هویت قومی گروه کرمانج عمارلو

تصاویری از روستای کُردنشین گنبک در رودبار

طبیعت روستای دشتویل رحمت آباد (رودبار) در بهار

آشنایی باشهرستان رودبارزیتون -علی اکبری

روستا کُردنشین گوفل در بخش خورگام شهرستان رودبار

شهرزیبای جیرنده دربخش عمارلو

روستای لیاول علیا خورگام – علی اکبری لیاولی

روستا کُردنشین نــــاش خورگام

روستای نوده خورگام

روستای طالکوه رودسر

روستای کرمانج نشین طالکوه شهرستان رودبار زیتون

روستای سوسف خورگام

روستا دوسالده خورگام؛ تلاقی جنگل، کوه و رودخانه

تصاویری زیبا از اطراف کوه درفک رودبار گیلان

شیر دوشی گوسفندان در روستای خرمکوه رودبار

فرش قرمز شقایق ها در منطقه ی کُرمانج نشین خورگام رودبار

معرفی کامل روستای سوسف رودبار – گیلان

گزارش تصویری / عکس های زیبا از روستای کرمانج زبان “برارود” رودبار

روستای کرمانج نشین سنگرود عمارلو (رودبار گیلان)

معرفی بخش خورگام در شهرستان رودبار

روستای کرمانج نشین برارود (عمارلو – رودبار)

روستای دوسلان بخش عمارلوی رودبار

معرفی بخش عمارلو در شهرستان رودبار گیلان

روستای کرمانج نشین بره سرعمارلو – رودبار گیلان

آشنایی با روستای لیاول علیا – رودبار

دهستان کرمانج نشین چهارمحل شهرستان رودبار

روستای کرمانج نشین نوده خورگام – شهرستان رودبار گیلان

معرفی جلالده، چلکاسر، داماش و ایلات رودبار

شهر کرمانج نشین جیرنده مرکز بخش عمارلوی شهرستان رودبار استان گیلان

روستای اسطلخ کوه رودبار گیلان

روستای گورد – بخش عمارلوی رودبار – طایفه سلخوری های گورد

روستای کرمانج نشین سی دشت (عمارلو – رودبار)

روستای گلنگش – رودبار گیلان

روستای کرمانج نشین طالکوه (طالع کوه)-(خورگام – عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین کره رود (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین دگاسر (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین چمل (عمارلو – رودبار)

شعر کرمانجی اثر زاهد حسین پور گنجه (گنجه رودبار)

روستای کرمانج نشین زردکش (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین گردلات (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین کرماک بالا (عمارلو – رودبار)

روستای کرمانج نشین رشی (رودبار – عمارلو)

روستای کرمانج نشین زکابر (عمارلو – رودبار)

مهاجرت کردهای کرمانج قوچان به عمارلو (رودبار گیلان)

عمارلو یا آمارلو ؟! (ئامارلو، انبارلو ، Amaran) / زردکانلو ، تمنانلو ، مژدکانلو، حاجی بیگلو

مهاجرت کُردهای ایل(بـــه بـــه be be) به خورگام قدیم

گزارش تصویری از پیرامون چهارمحل خورگام

روستای ( کرد کرمانج نشین ) ســــــرمـــــل خور گام

معرفی منطقه کرد (کرمانج) نشین پیرکوه گیلان

مناطق کرمانج نشین شهرستان طارم (زنجان)

روستای کرمانج نشین سیبن در خورگام گیلان

روستای کرمانج نشین سیبن در خورگام گیلان

مناطق کرمانج نشین استان گیلان

روستای کرمانج نشین ماشمیان (ماشیمیان)