بایگانی

بایگانی شهریور

ريشه شناسي واژة بازار

۸ شهریور ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

ريشه شناسي واژة بازار
واژة بازار در فارسي ميانه «وازار» r ¦za ¦wa بوده. صورت مفروض اين واژه در زبان ايراني باستان carana ¦waha گرفته شده است. اين واژه از دو جزء ¦waha به معني «بها»، «ارزش»، «تجارت و دادوستد» و carana به معني «جايگاه و محل» تشكيل شده و در اصل به معني محل دادوستد و خريد و فروش بوده است. بدين ترتيب، تحول آوايي واژة «بازار» را از ايراني باستان تا به امروز ميتوان چنين فرض كرد: carana ¦carna<waha ¦ہr<wa §c ¦r<wa ¦za ¦r<wa ¦za ¦ba . اين واژة اصيل ايراني در اردو و هندي به صورتهاي r ¦za ¦r, ba ¦r, baza ¦baja تلفظ ميشود. اين واژه از فارسي به تركي، از تركي به ايتاليايي و از آن طريق به ديگر زبانهاي اروپايي، ازجمله انگليسي، راه يافته است. واژة بازار در تركي به صورتهاي بازار / پازار؛ در فرانسه bazar ؛ در اسپانيايي و پرتغالي bazar ؛ در ايتاليايي bazzar ؛ در انگليسي از طريق ايتاليايي bazaar و در زبان آلماني basar ؛ در روسي bazar و در زبان مالايي pazar به كار ميرود. شواهد نشان ميدهد كه بازار ايراني با ويژگيهاي خود زبانزد جهانيان بوده و واژة ايراني بازار به بسياري از زبانهاي جهان راه يافته است. البته شهرت جهاني بازارهاي قسطنطنيه (استانبول) در اشاعة اين واژه ميان زبانهاي اروپايي بيتأثير نبوده است. ادامه ی نوشته