بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘* ورزش – Werziş – مه‌شق’

ریشه یابی واژه کُشنی (KUŞNÎ)، دشمن، دژخوار و عشق Evîn در کُردی کُرمانجی

۲۹ تیر ۱۳۹۳ ۳ دیدگاه

محمد تقوی گلیان - شیروانمحمد تقوی گلیان – شیروان

ریشه یابی واژه کُشنی(KOSHNÎ/KOŞNÎ) در زبان کُردی کُرمانجی خراسان

کشنی(KOŞNÎ/KOŞNÎ) همانست که در فارسی کشتی می گویند. با این تفاوت که واژه کرمانجی ان اصیل تر و باستانی تر است. کشنی(KOŞNÎ) یا گشنی(GOŞNÎ) منسوب به گشن و گشن به معنی کمربند است. برخی معتقدند که این گشنی منسوب به کمربند زرتشت پیغمبر است، اما باید توجه داشت پیش از اینکه پیروان زردشت پیغمبر، کمربند را به عنوان علامت و نشان دین زردشت برگزینند، گشن که همان کمربند است وجود داشته و پهلوانان باستان مانند سام نریمان و زال و ادامه ی نوشته